ค้นหา คอร์ดกีตาร์ทั้งหมด

รวมภาพแสดงคอร์ดกีตาร์ GUITAR CHORD CHART
Created with Raphaël 2.1.0AIIIxo213oAmIIIxo231oA6IIIxo1111Am6IIIxo2314A69IIIVVII211134A7IIIxo2o3oAm7IIIxo2o1oAmaj7IIIxo213oA7b5IIIVVII2x341xA7#5VVII1x234xAm7b5IIIxx1324A7b9IIIxo1324A9IIIxo1423Am9IIIxo1114Amaj9IIIxo1314Aadd9IIIxo23ooA13IIIxo1o23Asus2IIIxo12ooAsus4IIIxo123oAdimIIIxo132xAdim7IIIxx1324AaugIIIxo4231
Created with Raphaël 2.1.0BIIIx13331BmIIIx13421B6IIIx13333Bm6IIIxx2314B69IIIx21134B7IIIx213o4Bm7IIIx2o3o4Bmaj7IIIx13241B7b5VVIIIX2x341xB7#5IIIx213o4Bm7b5IIIx2o3o1B7b9IIIx21314B9VIIIX131214Bm9IIIx1o234Bmaj9IIIx21433Badd9IIIx13411B13IIIx213o4Bsus2IIIx13411Bsus4IIIx12341BdimIIIx1243xBdim7IIIxxo1o2BaugIIIx14231
Created with Raphaël 2.1.0CIIIx32o1oCmIIIx42o1xC6IIIxo2314Cm6IIIxx1324C69IIIx21134C7IIIx3241oCm7IIIxx1314Cmaj7IIIx32oooC7b5IIIVx1324xC7#5IIIxx2314Cm7b5IIIx1324xC7b9IIIx3142oC9IIIx2134xCm9IIIx21333Cmaj9IIIx3ooooCadd9IIIx21o3oC13IIIVx12134Csus2IIIVx13411Csus4IIIVx12341CdimIIIx3421xCdim7IIIxx1324CaugIIIxx2114
Created with Raphaël 2.1.0DIIIxoo132DmIIIxoo231D6IIIxoo2o3Dm6IIIx2o3o1D69IIIVVIIx21134D7IIIxoo213Dm7IIIxxo211Dmaj7IIIx43111D7b5VVIIx1324xD7#5IIIxxo312Dm7b5IIIxxo111D7b9IIIVVIIx21314D9III2xo31oDm9IIIxx321oDmaj9IIIx41111Dadd9IIIxxo12oD13VVIIx12134Dsus2IIIxxo13oDsus4IIIxxo134DdimIIIxxo1o2Ddim7IIIx3o1o2DaugIIIxxo231
Created with Raphaël 2.1.0EIIIo231ooEmIIIo23oooE6IIIo2314oEm6IIIo12o3oE69IIIx22133E7IIIo2o1ooEm7IIIo23o4oEmaj7IIIo312ooE7b5IIIx1o24oE7#5IIIo4o12xEm7b5IIIxx1234E7b9IIIo3o1o2E9IIIo2o1o3Em9IIIo1ooo2Emaj9IIIo211o4Eadd9III2341ooE13IIIo2o13oEsus2IIIx134xoEsus4IIIo234ooEdimIIIx1243xEdim7IIIxx1324EaugIIIo4312o
Created with Raphaël 2.1.0FIII134211FmIII134111F6IIIx2314xFm6IIIxxo111F69III1ooo23F7III131211Fm7III134141Fmaj7III1x342xF7b5III1x23oxF7#5III1x234xFm7b5IIIVxx1234F7b9IIIxx2141F9III3o4211Fm9IIIxx1114Fmaj9IIIoo3o14Fadd9IIIxx3214F13III1o2444Fsus2IIIx34o11Fsus4III123411FdimIIIxxo1o2Fdim7IIIx3o1o2FaugIII1x4231
Created with Raphaël 2.1.0GIII32ooo4GmIII21oo34G6III32ooooGm6IIIxx1333G69III31o2ooG7III32ooo1Gm7IIIx13o4xGmaj7III32ooo1G7b5III2x341xG7#5III1x234xGm7b5IIIV121141G7b9III43o1o2G9III3xo2o1Gm9IIIV131114Gmaj9III3xo1o2Gadd9III2oooo3G13III213oooGsus2III1ooo34Gsus4IIIV123411GdimIIIVxx2431Gdim7IIIxx1324GaugIII1x4231
Created with Raphaël 2.1.0AbIII43111xAbmIIIx21144Ab6IIIxx1111Abm6IIIxx12o3Ab69III211134Ab7IIIxx1112Abm7IIIVVII131141Abmaj7IIIxx1113Ab7b5IIIV2x342xAb7#5IIIVVII1x234xAbm7b5III121141Ab7b9III3241xxAb9III211114Abm9III2111o4Abmaj9IIIV21413xAbadd9IIIx1111xAb13III324111Absus2IIIx123xxAbsus4IIIxx1124AbdimIIIxxo1o2Abdim7IIIxxo1o2AbaugIIIo4312o
Created with Raphaël 2.1.0BbIIIx13331BbmIIIx13421Bb6IIIx13333Bbm6IIIx13o2xBb69IIIx1oo23Bb7IIIx13141Bbm7IIIx13121Bbmaj7IIIx13241Bb7b5VVII2x341xBb7#5VVIIIX1x234xBbm7b5IIIx1x23xBb7b9VIIIXxx2141Bb9III12o333Bbm9VVIIIXxxx114Bbmaj9IIIx1o423Bbadd9III11o411Bb13IIIx1o244Bbsus2IIIx13411Bbsus4IIIx12341BbdimIIIx1243xBbdim7IIIxx1324BbaugIIIx14231
Created with Raphaël 2.1.0DbIIIx44121DbmIIIxx213oDb6IIIxx2314Dbm6IIIx31214Db69IIIVx21134Db7IIIxx2314Dbm7IIIxx1314Dbmaj7IIIx43111Db7b5III2o341xDb7#5IIIx321oxDbm7b5IIIx12o3oDb7b9IIIx21314Db9IIIVVIIx12311Dbm9IIIo2113oDbmaj9IIIx41111Dbadd9III1x1121Db13IIIVVIIx12134Dbsus2IIIxx3411Dbsus4IIIxx2341DbdimIIIxx1324Dbdim7IIIxx1324DbaugIIIx4312x
Created with Raphaël 2.1.0EbIIIxx4132EbmIIIxx3241Eb6IIIx13121Ebm6IIIxx1312Eb69IIIxx1o23Eb7IIIxx1324Ebm7IIIxx1423Ebmaj7IIIxx1234Eb7b5IIIxx1234Eb7#5IIIxx1423Ebm7b5IIIxx1234Eb7b9IIIxx1o3oEb9III411o11Ebm9III211431Ebmaj9IIIxx1o42Ebadd9III422ox1Eb13VVIIx21344Ebsus2III1113x1Ebsus4IIIxx1344EbdimIIIxx1324Ebdim7IIIxx1324EbaugIII321oo4
Created with Raphaël 2.1.0GbIII134211GbmIII134111Gb6III13x24xGbm6IIIxx1234Gb69III211134Gb7III131211Gbm7III134141Gbmaj7III1x342xGb7b5III2x341xGb7#5III2x344xGbm7b5IIIxx2314Gb7b9III213o4oGb9III131214Gbm9III3o4133Gbmaj9III1x23x4Gbadd9III21x134Gb13III131241Gbsus2III2xx134Gbsus4III123411GbdimIIIxx1324Gbdim7IIIxx1324GbaugIII1x4231
Created with Raphaël 2.1.0A#IIIx13331A#m